Podczas pobytu dzieci w przedszkolu odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz z inicjatywy dzieci.

  • Język angielski 3-latki (2x w tygodniu po 15min.) 4-latki ( 2x w tygodniu po 20-25min.) 5-6latki (2x w tygodniu po 30 min.)
  • Zajęcia rytmiczno-taneczne
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Nauka Tańca Towarzyskiego
  • Religia (dzieci 5-6letnie)
  • Terapia logopedyczna
  • Konsultacje psychologa