watermarkPrzedszkole Niepubliczne ,,BAJKA” powstało 1 września 2003r. po przekształceniu Przedszkola Nr 9 w Elblągu. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.50 do 16.50. Do przedszkola uczęszczają dzieci, które ukończyły 2,5 roku do 6 lat – wszystkie przebywają powyżej 8 godzin dziennie. Podczas pobytu dzieci odbywa zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz z inicjatywy dzieci.

Kadra pedagogiczna – nauczyciele i dyrektor posiadają odpowiednie kwalifikacje z zakresu wychowania przedszkolnego. Dbają o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Osoby prowadzące zajęcia terapeutyczne i dodatkowe posiadają odpowiednie kwalifikacje do rodzaju prowadzonych zajęć.

W pracy z dziećmi realizowane są programy dotyczące wychowania przedszkolnego, edukacji matematycznej, zdrowotnej, programy własne opracowane przez nauczycieli przedszkola:

 • program adaptacyjny;
 • program regionalny ,,Cztery pory roku”;
 • ,,Bezpieczne przedszkole”;
 • program profilaktyczny;
 • program wychowawczy;
 • ,,Mali badacze”;
 • ,,W krainie kolorów”.

W przedszkolu prowadzone są programy zajęć dodatkowych:

 • Logopedycznych;
 • gimnastyki korekcyjnej;
 • rytmiki;
 • edukacji tanecznej.

Od września 2012 r. kontynuowana jest realizacja programu:

 • ,, Akademia zdrowego przedszkolaka”,
 • ,, Mamo !Tato! Wolę wodę”,
 • ,,Akademia Aguafresh- program profilaktyki stomatologicznej,
 • ,, Czyste powietrze wokół nas”,
 • ,, Cała Polska czyta dzieciom”.
 • ,,Przyjaciele Zippiego”

W dalszym ciągu realizowany jest program ,,Klucz do uczenia się”.

Placówka należy do sieci szkół i placówek promujących zdrowie i ubiega się o certyfikat Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty.

W trakcie roku szkolnego organizowano liczne spotkania, festyny oraz uroczystości przedszkolne takie jak:

  • Warsztaty plastyczne,
  • zajęcia otwarte z udziałem rodziców.
  • Zebrania z rodzicami z udziałem pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2- logopedą i psychologiem.
  • Indywidualne kontakty psychologa z rodzicami w przedszkolu.
  • Święto pieczonego ziemniaka.
  • Pasowanie na przedszkolaka z udziałem najbliższych.
  • Dzień z Mikołajem w przedszkolu.
  • Spotkania opłatkowe z udziałem rodzin.
  • Dzieci uczestniczą w cyklu spotkań w Bibliotece Pedagogicznej i osiedlowej.
  • Nauczycielki przedszkola wspólnie z rodzicami zaangażowały się po raz kolejny w zbieranie karmy i ciepłych kocy, kołder do schroniska dla zwierząt.
  • Spotkanie z policjantem i wycieczka na skrzyżowanie.
  • Spotkanie z leśniczym w Nadleśnictwie Elbląg.
  • Nauczycielki nawiązały współpracę z Pracownią Rękodzieła Artystycznego.

Dzieci biorą także udział w międzyszkolnych i ogólnopolskich konkursach plastycznych. Udział w akcji:

  • „Góra Grosza”,
  • „Chcemy zdążyć do domu przed zimą” – zbiórka materiałów wspomagających Elbląskie schronisko dla zwierząt.
  • Zbiórka makulatury i nakrętek

  Oferujemy bogaty program zajęć, które inspirują do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. Prowadzone zajęcia są atrakcyjne a uroczystości przedszkolne na bardzo wysokim poziomie.