Zapraszamy rodziców w dniu 17.01.2017r.wtorek

o godz.15.30 na zajęcia psycho-edukacyjne,które

odbędą się w przedszkolu. Temat prelekcji

,,Co i jak odpowiadać na trudne pytania dziecka?