Od 26.03.2020 (czwartek )Przedszkole jest zamknięte

do 10.04.2020r.

Trwa rekrutacja dzieci do Przedszkola Niepublicznego BAJKA na rok szkolny 2020/2021.

Karty zgłoszenia wydawane są codziennie od godz 8.00 do 16.00

Do przedszkola przyjmujemy dzieci od 2,5roku.

Szczegółowych informacji można uzyskać tel: 55 234 16 47,kom 501 403 215.

Można wysłać zapytanie:

jadwigakantypowicz@wp.pl

Obowiązek Informacyjny - RODO

Szanowni Państwo!

W dobie powszechnego dostępu do internetu, a co za tym idzie zagrożeń płynących z tego źródła informacji, prowadzimy nieustanny nadzór nad przekazanymi nam przez Państwa danymi osobowymi. Stosując się zarówno do unijnych przepisów (RODO) jak i prawa krajowego, dokładamy wszelkich starań, aby zarówno Państwo jak i dzieci pozostawały bezpieczne. W związku z tym, że zawarli Państwo z naszym przedszkolem umowy o sprawowanie opieki nad dziećmi, dane osobowe dzieci oraz Państwa, jako ich rodziców, w zakresie niezbędnym do realizacji umów, są gromadzone i przetwarzane przez Niepubliczne Przedszkole „BAJKA" w Elblągu. Dane osobowe podane przez Państwa zarówno podczas rekrutacji do Przedszkola jak i w trakcie roku szkolnego przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych placówki w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz prowadzenia w tym zakresie dokumentacji przebiegu nauczania o której mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe Państwa dzieci (i tylko dzieci) obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania przedszkole udostępnia wyłącznie: Urzędowi Miasta Elbląg, na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także Ministerstwu Edukacji Narodowej (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.
Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych. Informujemy, iż każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora danych przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia w zakresie danych przewarzanych do celów kontaktowych, ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

W naszym przedszkolu:
• Listy przyjętych dzieci nie są wywieszane w miejscach ogólnodostępnych, np. na drzwiach wejściowych lub w gablotach na korytarzach,
• Zdjęcia dzieci na stronie internetowej umieszczane są bez podpisu lub podpisane tylko imieniem.
• Podane dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.
• Nie udostępniamy danych osobowych osobom, które chcą przeprowadzić różnego rodzaju ankiety lub projekty badawcze

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy
o kontakt: email: bajka.elblag@wp.pl, tel. 55-234-16-47.

Serdecznie zapraszamy dzieci nowoprzyjęte
do Przedszkola wspólnie z rodzicami na dni adaptacyjne,
które odbędą się 
czwartek- 30.08.2018r. godz. 9.30-11.30
piątek- 31.08.2018r. godz. 9.30-11.30 
Do zobaczenia! 

Rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola Niepublicznego ,,Bajka''

na rok szkolny 2018/2019. Karty zgłoszenia dziecka wydawane są codziennie

od 8.00 do 16.30.Szczegółowych informacji można uzyskać:

tel 55 234 16 47 lub kom. 501 403 215

Można wysłać zapytanie    jadwigakantypowicz@wp.pl