{datsopic:156 left} Dzieci z przedszkola "BAJKA" na wycieczce w Zakładzie Utylizacji Odpadów

{datsopic:35 left}Studenci ze Szkoły Policealnej w przedszkolu BAJKA

{datsopic:25 left}Walentynki w przedszkolu BAJKA

{datsopic:29 left} Teatr w przedszkolu BAJKA