Promocja wiedzy i bezpiecznych zachowań oraz zapobieganie sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu to zadanie usankcjonowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. Zakłada się w nim, że dzieci kończące edukację przedszkolną będą umiały zachować się
w sytuacji zagrożenia, a także wiedziały, gdzie otrzymać pomoc i jak o nią poprosić. Stąd w naszym przedszkolu prowadzimy cykl zajęć na tematy:

  • Uświadomienie dzieciom jakie zagrożenie stanowi pożar
  • Zapoznanie dzieci z numerem alarmowym  112
  • Ewakuacja przedszkola

Obecnie planujemy przejść do kolejnej problematyki a mianowicie zapoznać z zadaniami Państwowej Straży Pożarnej realizując tematykę:

  • Zapoznanie dzieci z zadaniami straży pożarnej;
  • Przybliżenie sylwetki strażaka
  • Zapoznanie dzieci z elementami samochodu strażackiego.

Dzięki pomocy naszych Strażaków została przeprowadzona część zajęć.

DSC05983
DSC05988
DSC05991
DSC05986