MIKOŁAJKI W PRZEDSZKOLU - KRÓLICZKI

6 grudnia w naszym przedszkolu wszyscy przenieśliśmy się w

,,bajkowy świat". Nasze Przedszkolaki wyglądały jak małe Mikołaje,

ponieważ wszystkie dzieci ubrane były wyjątkowo – po prostu

czerwono i ,,mikołajkowo". Od rana w przedszkolu panował gwar

i radość, dzieci z wielką niecierpliwością oczekiwały na przyjście

niezwykłego gościa – Św. Mikołaja! Niekiedy rozbrzmiewały

dzwoneczki... to oznaczało, że Mikołaj jest tuż, tuż. Wreszcie ...

Przyjechał!! – PRAWDZIWY – ŚWIĘTY MIKOŁAJ! To był naprawdę

niezwykły gość, który obdarował prezentami wszystkie dzieci.

Przedszkolaki za otrzymane prezenty podziękowały Mikołajowi

piosenkami i wierszykami.

Oczekiwane cały rok Mikołajki minęły w bardzo miłej atmosferze

i przyniosły naszym podopiecznym wiele radości. Dzień ten na długo

pozostanie w pamięci wszystkich przedszkolaków, a niektórzy z nich

już od jutra nie będą mogli doczekać się kolejnej wizyty Świętego

Mikołaja.