Andrzejki u Sówek upłynęły pod hasłem

„W krainie Dnia iNocy".

Zabawy miały na celu naukę dostrzegania stałych

następstw czasowych dnia i nocy.

Wykorzystaliśmy zegary do pokazania upływającego

czasu w ciągu doby, były również wróżby

andrzejkowe a także dyskoteka

DSC_0106
DSC_0119
DSC_0156