Gratulacje dla Macieja z grupy Kangurki
za zajęcie III Miejsca w Miejskim Konkursie
Plastycznym pt. ,,Portret Świętego Mikołaja"
organizowanym przez Przedszkole w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2w Elblągu.

DSC01617