Zakładamy zielony ogródek
Dzieci z grupy I i II zakłądały zielony ogródek, siały rzeżuchę, owies i posadziły cebulę.